امروز یکشنبه, 14 آذر 1395 - Sun 12 04 2016

منو

درمانگاه خیریه شبانه روزی امیرالمومنین(ع)

درمانگاه خیریه شبانه روزی امیرالمومنین(ع)

درمانگاه خیریه شبانه روزی امیرالمومنین(ع)

توزیع پوشاک

اربعین حسینی

تصاویری کوتاه از مشارکتهای سال 92

درمانگاه موسسه خیریه امیرالمومنین شوش

صندوق موسسه خیریه امیرالمومنین شوش

اربعین حسینی درشوش

Loading...

مطالب ویژهراه اندازی آزمایشگاه طبی

بخش:اخبار
این آزمایشگاه باهدف خدمت رسانی به شهروندان شهرستان شوش ونیزسایرهموطنان عزیز باتعرفه کاملا دولتی وباپرسنل مجرب ودستگاه های تشخیص پیشرفته جهت رفاه حال مردم درمحل درمانگاه خیریه وشبانه روزی…

دعوت به مشارکت درکارخیر

بخش:اخبار
 با سلام واحترام فراوان موسسه خیریه امیرالمومنین ع شهرستان شوش درراستای اهداف خیرخواهانه و بمناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید واهتمام به دانش آموزان نیازمند وبازمانده ازتحصیل طرح اهدالوازم…

اورژانس اجتماعی 123

بخش:اخبار
اورژانس اجتماعی 123 نمونه ای علمی وکارشناسی شده درحوزه اموراجتماعی ونیز پیشگیری ازآسیب های اجتماعی تعریف شده وموسسه خیریه امیرالمومنین (ع) شهرستان شوش همیشه ودرهمه جا درخصوص تاثیرگذاری ونیز…

نمایی ازشروع بکاردرمانگاه جدیدموسسه

بخش:اخبار
آغازبکارواحدهای تخصصی وعمومی درمانگاه خیریه وشبانه روزی امیرالمؤمنین (ع) شهرستان شوش این درمانگاه بااستفاده وحضورپزشکان متتخصص وعمومی وباتعرفه های دولتی جهت تسهیل حال وضعیت بهداشتی درمانی…

به روایت تصویر